LATVIJAS UNIVERSITĀTES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA (LUNIA) IZSOLĒ PĀRDOD 17.7 HEKTĀRUS LIELU ZEMES ĪPAŠUMU AR APBŪVI

SALAMANDRAS IELĀ 1


 

Izsoles sākuma cena

2 150 000 EUR

Kopējā zemes platība:

17.7 ha

Kopējā ēku platība

7487 m2

Zonējums

JC1

Īpašums Salamandras ielā 1, Rīgā ir viens no lielākajiem īpašumiem, ko Universitāte līdz šim atsavinājusi. Uz atsavināmā zemesgabala 17 hektāru platībā atrodas vēsturiskās “Rīgas audums” rūpnīcas bijušie korpusi, citas industriālas palīgēkas un angāri kā arī neapbūvēta zemesgabala daļa 4 hektāru platībā.

Īpašumam ir ievērojams attīstīšanas potenciāls pateicoties lielajai zemes platībai un perspektīvai atrašanās vietai ar izeju uz Juglas upes krastu.

Uz zemes īpašuma atrodas vairākas ēkas, kas ir trešās personas īpašums.


Īpašuma kadastra Nr. 0100 091 0072

 

Izsoles noteikumi


Īpašuma izsole norisinās no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 25. novembrim. Izsole notiek rakstiski, aizklātā veidā ar augšupejošu soli. Izsoles nodrošinājuma maksa - 10% no izsoles sākuma cenas. Ar izsoles noteikumiem un kārtību var iepazīties- www.lui.lu.lv ,zvanot pa tālruni 25376580, rakstot uz e-pastu noma@lu.lv