Latvijas Universitāte piedāvā dienesta viesnīcas studentiem, tūristiem un strādājošajiem. Viesiem tiek piedāvātas dažādas istabas cenas un kvalitātes kategorijas. Latvijas Universitāte piedāvā gultas vietas septiņās dienesta viesnīcās, kas atrodas Pārdaugavā, Teikā, Imantā un Latgales priekšpilsētā.

Dienesta viesnīca BUĻĻU IELA 5  
Vadītāja: Inese Bule
Tālrunis: 67462497

Dienesta viesnīca BURTNIEKU IELA 1
Vadītāja: Dace Alksne
Tālrunis: 67552836

Dienesta viesnīca JŪRMALAS GATVE 76, korpuss 2
Vadītāja: Ināra Muižniece (mob.29435465)
Tālrunis: 67034049

Studentu dienesta viesnīca "PRIMA" MAZĀ LUBĀNAS IELA 6
Vadītāja: Vita Krīpena (mob. 29279955)
Tālrunis: 67112260
E-pasts: prima@lu.lv 

Dienesta viesnīca MAZĀ LUBĀNAS IELA 11
Vadītāja: Agita Reča
Tālrunis: 67216221

Dienesta viesnīca TĀLIVALŽA IELA 1B
Vadītāja: Sandra Pētersone
Tālrunis: 67553322

Dienesta viesnīca ZEĻĻU IELA 27
Vadītāja: Benita Rubina
Tālrunis: 67033807

Par brīvajām vietām Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcās (DV) interesēties Infrastruktūras departamenta Ieņēmumu centru nodaļā.

LU dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Īres tiesību piešķiršanas kārtība

KONTAKTI:

Daiga Štelmahere
LU Infrastuktūras departaments
Ieņēmumu centru nodaļas vadītāja vietniece
Adrese: Raiņa bulvāris 19, 121.kab.
Tālr. 67034693
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv