LATVIJAS UNIVERSITĀTE IZSOLĒ PĀRDOD ĒKU KOMPLEKSU ZEĻĻU IELĀ 8, RĪGĀ (Bijusī LU fizikas un matemātikas fakultāte)

Īpašums sastāvo no 4 pamatēkām un 4 palīgēkām.

Kopējā kompleksā ietilsptošo eku platība: 10 565 m2

N.p.k. Ēka Kadastra apzīmējums Platība, m2 Telpu plāns
1 Mācību ēkā 01000570024001 3610.4
PDF
2 Dienesta viesnīca 01000570024003 3220.6 PDF
3 Laboratoriju korpuss/biroju ēka 01000570024025 2698.5 PDF
4 Mācību korpuss/birojs 01000570024002 125.8 PDF
5 Garāžas un glabātuves 01000570024009 144.1 PDF
Garāžas un glabātuves 01000570024010 93.9 PDF
6 Nepabeigta būve 01000570024023 638.9 PDF
7 Saimniecības ēka 01000570024005 33.7 PDF
 

ĪPAŠUMA RAKSTOROJUMS:

Bijušais Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes ēku komplekss. Unikāls īpašums ar izcilu atrašanās vietu Āgenskalnā, 200m attālumā no "Uzvaras parka".
Īpašuma sastāvā iteilpst daudzveidīgas būves pēc to izmantošanas veida - studentu dienesta viesnīca, vēsturiskā fakultātes ēka, kas celta 1880. gadā kā pilsētas bāriņu nams un mācību/laboratoriju korpuss, kas ir pēc padomju laika tipveida projekta būvēta biroju ēka. Kompleksā atrodas vairākas palīgēkas, tajā skaitā modernas garāžas/noliktavas ēkas, saimniecības ēkas un nepabeigta būve, ko iespējams izmantot jauna būvapjomu izveidei. 

Būves atrodas salīdzinoši labā stāvoklī un tiek īstermiņā iznomātas "c klases" biroju vajadzībām un izglītības iestādēm. Īpašuma sastāvā esošā dienesta viesnīca ir funkcionējoša un tajā ir nodrošināta 90% telpu noslodze. Īpašumi nav apgrūtināti un visi telpu nomas līgumi ir noslēgti uz termiņu, kas mazāks par 1 gadu.

Visas pilsētas komunikācijas.

Īpašums atrodas uz 3.71 ha liela zemesgabala, kas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.
Rīgas pilsētas pašvaldības mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps: "Rīgas pilsētas pašvaldība ir atvērta sarunām ar potenciāliem ēku kompleksa pircējiem vai jaunajiem īpašniekiem par zemesgabala Hermaņa ielā 19, Rīgā, attīstības perspektīvu. Neapšaubāmi, īpašuma atrašanās vieta ir unikāla un mūsu interesēs ir padarīt apkaimi ap topošo Uzvaras parku pievilcīgu Rīgas iedzīvotājiem un investoriem. Jaunajam ēku īpašniekam būs ļoti plašas iespējas attīstīt īpašumu, iespējams, veidot jaunus mājokļus, pakalpojumu centrus vai citu infrastruktūru. Rīgas dome saskata iespējas veidot kopīgu redzējumu šīs teritorijas attīstībai".

IZSOLES NOSACĪTĀ SĀKUMA CENA: 3 000 000 EUR

Izsolē tiek pārdots viss īpašuma sastāvs (ēkas)

IZSOLES NORISE: izsoles sākums un pieteikšanās 2023. gada 24. oktobris - 2023. gada 13. novembris. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0032cc39-9979-4fce-a60c-137e3207d875

1. Fakultātes ēka
2. Dienesta viesnīca
3. Biroju un laboratoriju korpuss
4. Fakultātes korpuss

KONTAKTI:

Aleksandrs Geržatovičs
+371 25376580
aleksandrs.gerzatovics@lu.lv